Jaarthema Innovatie

Gemeente Zwolle: het ondersteunen van de creatieve sector

Wat missen creatieven nu nog om te kunnen floreren in Zwolle?

Zwolle kent een sterke creatieve sector, zowel qua aanwezige ondernemers als het onderwijs dat hier wordt aangeboden. De stad profileert zich daarnaast als Experimentele Hanzestad en de gemeente ziet de meerwaarde van een sterke en zichtbare creatieve sector voor een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. De creatieve sector brengt veel innovatie en vernieuwingskracht, heeft crossovers met andere sectoren en kent een sterke groei. Vanuit het Economisch Perspectief de gemeente die potentie om de netwerken voor deze sector te ontwikkelen en een sterk samenwerkingscluster te vormen.
Maar hoe doen we dat nou op een manier waarbij zowel de stad als de creatieve sector zelf hier maximaal van profiteert en geniet? De uitdaging die centraal staat tijdens de Design Sprint is: “Hoe kunnen we de creatieve industrie in Zwolle versterken/ondersteunen zodat er meer gebruik gemaakt zal worden van deze sector (wat de vernieuwing en innovatiekracht van de regio versterkt) en dit waarde toevoegt aan het vestigingsklimaat voor creatieve ondernemers in Zwolle?”. We willen met elkaar komen tot concrete projecten, initiatieven en acties om vervolgens de komende jaren ook echt te gaan uitvoeren.
Ja! Ik wil helpen
Met welke input komen jullie verder?

We hopen te ontdekken:

Onderdeel van deze uitdaging is het vraagstuk welke rol de gemeente speelt in de cluster ontwikkeling van de creatieve sector. Wat hebben we van elkaar nodig? Wat missen creatieven nu nog om te kunnen floreren in onze stad? Door in dit proces samen te werken, leren de gemeente en de creatieve sector elkaar beter kennen. Met kennis van de dynamiek van de sector, uitdagingen en kansen, kan de gemeente haar economisch beleid beter inrichten.


Onze verwachting

We hopen in vier intensieve en inspirerende dagen, met elkaar, te komen tot een aantal concrete projecten, initiatieven en acties die kunnen bijdragen aan een sterke en zichtbare creatieve sector in Zwolle. Met als doel om dat hierna ook, wederom; met elkaar, te gaan dóen.

Meer weten over deze expeditie?

Onze innovatiecoach Milou van Elburg begeleidt deze Expeditie. Heb je ook een vraagstuk met betrekking tot innovatiekracht binnen Regio Zwolle? Neem via onderstaande gegevens contact op!

Milou van Elburg
Innovatiecoach
No items found.

Kom met ons in contact

Neem contact op

Check de gestarte expedities

Deze Expedities dragen bij aan een Toekomstbestendige Regio

Bekijk meer