Boodschappenactie Kampen

Boodschappenactie Kampen

Samen sterk

Er zijn veel gezinnen binnen Regio Zwolle die door de coronacrisis het niet zo breed hebben. Tijdens de coronacrisis zette Saskia Waanders uit Kampen zich in voor gezinnen die nauwlijks rondkwamen.
Dankzij de Facebookpagina genaamd 'boodschappenactie Kampen' kregen vele gezinnen een voedselpakket. Expeditie Regio Zwolle zette haar netwerk in om aandacht te vragen voor de geweldige actie van Saskia.
Ja! Ik wil helpen

Elke bijdrage telt

Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis in 2020 kwamen veel inwoners zonder baan thuis te zitten. Zonder inkomen is een gezin onderhouden een enorme uitdaging, zeker als er geen buffer is. De banen lagen niet voor het oprapen dus snel aan het werk was er ook niet bij. Gezinnen die het niet rond konden breien kwamen in aanmerking voor de hulp van Saskia Waanders, zij verzorgde wekelijks voedselpakketten voor minima.

Expeditie Regio Zwolle heeft bijgedragen door de boodschappenactie aandacht te geven. Zowel online als offline hebben we Saskia ondersteund, we zijn collectief langs de deuren gegaan. Na het aanhoren van het verhaal haastte de meeste mensen zich naar de voorraadkast om iets mee te geven. Uiteindelijk zijn we bepakt en bezwakt naar Kampen gereden om de boodschappen bij Saskia af te geven.

Impact voor de Regio

Inmiddels is de Facebookpagina van Saskia opgeheven. We zijn trots op onze mede-inwoners van Regio Zwolle die zulke geweldige en noodzakelijke initiatieven opzetten. Omkijken naar elkaar is iets wat onze regio uniek maakt; laten we dat koesteren!

Milou van Elburg
Innovatiecoach
No items found.

Kom met ons in contact

Neem contact op

Check de gestarte expedities

Deze Expedities dragen bij aan een Toekomstbestendige Regio

Bekijk meer